Tải EGO play, phần mềm chơi Đế Chế Online

Tải bản cài đặt EGO Play

Dung lượng: 156MB Version: 4.1.2 Cập nhật: 15/12/2021

Các lựa chọn thêm

Dung lượng: 156MB Version: 4.1.2 Cập nhật: 15/12/2021

Tải ego play

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống tối thiểu Yêu cầu hệ thống đề xuất
O/S O/S Windows XP SP3 O/S Windows XP SP3+
CPU CPU PentiumIV 2.0GHz Intel® Core™ i3 2.2GHz+
Bộ nhớ chính 1GB 2GB+
RAM 512MB 2GB+
Card đồ họa Cualquier Tarjeta con Aceleración-3D3D Cualquier Tarjeta con Aceleración-3D+
Bộ nhớ video 32MB 64MB+
DirectX DirectX 8.0 DirectX 9.0+
Phiên bản IE IE 7.0 IE 8.0+

Hỗ trợ