Tin tức

line
09:00 - 03/01/2024
    I/ THÔNG TIN MÙA GIẢI - Thời gian khởi tranh: Từ 04/01/2024 - 31/03/2024 - Đối tượng tham gia: Các tài khoản EGOPLAY đạt Rank từ Nông Dân Cấp 2 (101 điểm Rank trở lên),...
11:36 - 02/01/2024
EGOPLAY xin chúc mừng người chơi huuduc9999 đã có nhân phẩm cực tốt, Mở Xì trúng ngay Pad Chuột EGOPLAY tại sự kiện Mở...
11:34 - 02/01/2024
EGOPLAY xin chúc mừng người chơi huuduc9999 đã có nhân phẩm cực tốt, Mở Xì trúng ngay Pad Chuột EGOPLAY tại sự kiện Mở Xì...
11:32 - 02/01/2024
EGOPLAY xin chúc mừng người chơi CHI_PU đã có nhân phẩm cực tốt, Mở Xì trúng ngay Pad Chuột EGOPLAY tại sự kiện Mở Xì...
11:18 - 02/01/2024
EGOPLAY xin chúc mừng người chơi daidu37 đã có nhân phẩm cực tốt, Mở Xì trúng ngay Pad Chuột EGOPLAY tại sự kiện Mở Xì May Mắn...
10:06 - 02/01/2024
EGOPLAY xin chúc mừng người chơi PinLaden đã có nhân phẩm cực tốt, Mở Xì trúng ngay Pad Chuột EGOPLAY tại sự kiện Mở Xì May Mắn...
09:55 - 02/01/2024
EGOPLAY xin chúc mừng người chơi liemlonlialia đã có nhân phẩm cực tốt, Mở Xì trúng ngay Pad Chuột EGOPLAY tại sự kiện Mở...
09:51 - 02/01/2024
EGOPLAY xin chúc mừng người chơi NA__TOP1 đã có nhân phẩm cực tốt, Mở Xì trúng ngay Pad Chuột EGOPLAY tại sự kiện Mở...
09:46 - 02/01/2024
EGOPLAY xin chúc mừng người chơi xi_trum đã có nhân phẩm cực tốt, Mở Xì trúng ngay Pad Chuột EGOPLAY tại sự kiện Mở Xì May Mắn...
22:55 - 31/12/2023
EGOPLAY xin chúc mừng người chơi cailongithe1 đã có nhân phẩm cực tốt, Mở Xì trúng ngay Pad Chuột EGOPLAY tại sự kiện Mở Xì...
22:48 - 31/12/2023
EGOPLAY xin chúc mừng người chơi huuthienth99 đã có nhân phẩm cực tốt, Mở Xì trúng ngay Chuột DareU LM106G tại sự kiện Mở Xì May...
22:46 - 31/12/2023
EGOPLAY xin chúc mừng người chơi Phoe đã có nhân phẩm cực tốt, Mở Xì trúng ngay Chuột DareU LM106G tại sự kiện Mở Xì May Mắn -...
totop-fixed-icon